Územné rozhodnutie

O tom, či budete potrebovať územné rozhodnutie o umiestnení stavby, sa poraďte na príslušnom stavebnom úrade. My sme na rôznych miestach dostali rôzne informácie...

Formulár:
Návrh na začatie územného konania.doc
Návrh na začatie územného konania.htm

Viac informácií nájdete v stavebnom zákone (50/1976) a vo vyhláške č. 453/2000 Z.z..

Späť na úvod